Kích dục nghĩa là như thế nào và sử dụng có hại không?

    Bạn có lẽ đã từng ít nhiều  nghe đài hay báo chí nói: Tại quán karaoke A hoặc B, kia có hành vi kích dục, rồi sử dụng những loại thuốc kích dục cho khách. Vậy thuốc kích dục là gì? Những biểu hiện nào được cho là kích dục?  Những loại thuốc […]