Lắng nghe người khác để nâng cao khả năng giao tiếp của bản thân

Giao tiếp thì lý thuyết thôi không đủ

Kỹ năng giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên, nhiều người vẫn quan niệm kỹ năng giao tiếp chỉ là lời ăn, tiếng nói mà không hề biết rằng lắng nghe người khác cũng là một phần quan trọng xây dựng nên sự tin tưởng trong những […]