Toàn tính luyến ai nghĩa là gì và biểu hiện tính dục ở họ ra sao?

Toàn tính luyến ái chỉ sự hấp dẫn về cái đẹp mà không cần biết giới tính

Chúng ta thường được hiểu và được giải thích nhiều hơn về đồng tính luyến ái nhưng ít ai hiểu được xã hội vẫn tồn tại xu hướng được gọi là toàn tính luyến ái khá nhiều ở thời đại hiện nay . Liệu bạn đã nghe qua bao giờ chưa? Hãy cùng chúng tôi […]