Cách thay đổi thói quen suy nghĩ của bạn trở nên tốt hơn

Thay đổi thói quen suy nghĩ bằng cách cải thiện khuôn mẫu suy nghĩ

Khi bạn nỗ lực thay đổi thói quen suy nghĩ của mình, bạn sẽ có khả năng thúc đẩy cái mới. Khả năng lãnh đạo của bạn cao hơn, và dễ dàng cảm nhận được các quan điểm của khách hàng. Nhưng làm thế nào thì mới có thể nâng cao chất lượng suy nghĩ […]