Rách bao quy đầu khi quan hệ có nguy hiểm hay không?

Nam giới có bao quy đầu dài hoặc hẹp cũng có khả năng bị rách khi quan hệ.

Rách bao quy đầu khi quan hệ có nguy hiểm hay không? Bạn nên làm gì trong trường hợp này? Các chàng có quá nhiều điều lo lắng khi làm chuyện ấy không riêng gì nữ giới. Chàng lo của mình quá nhỏ? Chàng sợ bạn không đủ hứng thú với mình vì cơ thể […]