Phì đại tiền liệt tuyến lành tính – Nỗi lo của nam giới

Phì đại tiền liệt tuyến lành tính là bệnh gì?

Phì đại tiền liệt tuyến lành tính xảy ra khi tuyến tiền liệt của một người đàn ông trở nên quá lớn so với bình thường. Tuyến tiền liệt là một tuyến hình đậu, là một phần của hệ thống sinh sản nam giới. Nó chịu trách nhiệm sản xuất chất lỏng cần thiết cho […]