Nối ống dẫn tinh – Những lưu ý khi bạn muốn phẫu thuật

Điều cần thận trọng

Nối ống dẫn tinh là gì? Phẫu thuật nối ống dẫn tinh là một thủ thuật để nối lại hai đầu ống đã bị cắt trong phẫu thuật cắt ống dẫn tinh. Cắt ống dẫn tinh được coi là phương pháp triệt sản vĩnh viễn ở nam. Nó làm cho tinh trùng không thể đi […]