Lưu ý khi mua quần áo với tiêu chí “chất” hơn “lượng”

Lưu ý khi mua quần áo - Hiểu về chất liệu vải

Mua quần áo chất lượng là một công việc khó. Bởi vì bạn cần phải phân biệt giữa mua một món hàng tốt và một món chạy theo xu hướng. Việc mua một món hàng tốt có giá trị sử dụng lâu dài tất nhiên sẽ khiến bạn phải làm việc thêm nhiều giờ, tuy […]