Làm việc trong những ngày “quá tải” như thế nào thì hiệu quả

Giao diện của app Sefl Control sẽ xuất hiện trên trình duyệt của ban. 

 Đôi lúc bạn làm việc thật hiệu quả và hăng say Cũng có khi bạn nhận thấy năng suất bị tụt dốc nghiêm trọng và đáng cảnh báo. Đó có thể chỉ là dấu hiệu của việc bị quá tải công việc hoặc do bạn lo lắng quá nhiều. Tất nhiên sẽ có những mẹp […]