Ít tinh trùng và các cải thiện vấn đề này cho nam giới?

Những yếu tố ảnh hương đến chất lượng tinh trùng

Chất lượng tinh trùng kém hay ít tinh trùng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam ngày càng tăng. Rất nhiều yếu tố ngoại cảnh tác động đến số lượng và chất lượng tinh trùng. Tinh trùng ít nên ăn gì để tăng cơ hội làm cha? Những […]