Hội chứng Klinefelter – Những rắc rối của chứng bệnh này gây ra

Đây là một rối loạn di truyền ở nam giới

Hội chứng Klinefelter  là một rối loạn di truyền ở nam giới, người bệnh có một cặp nhiễm sắc thể giới tính X thay vì chỉ có một nhiễm sắc thể X. Bệnh có thể ảnh hưởng đến các giai đoạn phát triển khác nhau – thể chất, ngôn ngữ và xã hội. Các đặc […]