Học cách từ chối, là nam giới đừng sợ nói “Không”

Học cách từ chối khi biết sức mạnh của “Không”

Bỏ quên khả năng nói “Không” với mọi thứ hay tự gắn mình với những trách nhiệm không cần thiết có thể phá hủy chính bạn đồng thời tồn động những vấn đề đang nảy nở mà bạn không hề hay biết. Hãy học cách từ chối cho chính mình để bạn đủ sức mạnh […]