Dương vật cong có quan hệ được không? Điều phái mạnh cần biết

Dương vật bị cong có quan hệ được không? Hình dáng cậu bé là mối quan tâm của nhiều chàng vì bộ phận này thể hiện phần nào sức khỏe tổng thể và ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống tình dục. Câu hỏi dương vật cong có quan hệ được không cũng là một […]