Dùng bao cao su có thể bị lây bệnh xã hội nữa hay không?

Bệnh xã hội rất nguy hiểm với sức khỏe và đời sống

Bệnh xã hội rất dễ lây truyền qua đường quan hệ tình dục. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản mà còn có thể gây tử vong. Dùng bao cao su có thể bị lây bệnh xã hội nữa hay không? Làm thế nào để bảo vệ bản thân an toàn khi […]