Động lực – Chìa khóa giúp vượt qua nghịch cảnh vươn tới thành công

Tránh ôm nhiều mục tiêu cùng lúc, bạn sẽ kiệt sức và mất động lực dần

Động lực có thể quyết định tất cả, thành công hay thất bại, thêm động lực chính là thêm sức mạnh. Vậy làm sao cứu vãn động lực khỏi bị “chết yểu” khi tinh thần bạn đang rơi tự do? Ngay cả những người quyết tâm nhất cũng đôi khi cảm thấy mất động lực. Trên […]