Dildo là gì và cách dildo an toàn cho nữ giới là gì ?

Dildo là thuật ngữ chỉ đồ chơi tình dục cho nữ. Song cụ thể dildo là gì? Hoạt động ra sao và khả năng hỗ trợ chức năng tình dục của nó đến đâu? Việc thoả mãn tình dục ở nữ cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh […]