Những dấu hiệu bán hẹp bao quy đầu: mà bạn nên để ý?

Bán hẹp bao quy đầu là gì?

Bán hẹp bao quy đầu là một tình trạng chỉ ảnh hưởng đến nam giới không cắt bao quy đầu. Dấu hiệu bán hẹp bao quy đầu rất dễ nhận ra. Tình trạng này phát triển khi bao quy đầu không trở lại vị trí ban đầu, làm cho nó sưng và bị mắc kẹt. […]