Quá trình chuyển giới từ nam sang nữ sẽ diễn ra như thế nào?

Người chuyển giới nữ thành nam là những người mang các đặc điểm sinh học của nữ giới, nhưng có xu hướng nam tính, có suy nghĩ, hành vi giống đàn ông và khát khao trở thành nam giới. Sự tự nhận thức mạnh mẽ về con người thật khiến nhiều người trong số họ […]