Chuyển giới có gây nguy hiểm không và thông tin về chuyển giới

    Chuyển giới là thuật ngữ chỉ việc một người muốn sống với một giới tính khác không giống với giới tính sinh học hiển thị trên cơ thể. Bài viết sẽ mang đến cho bạn những thông tin chung về người chuyển giới. Đồng thời những thắc mắc xoay quanh phẫu thuật chuyển […]