Chuyển giới từ nam sang nữ có thể có kinh nguyệt không?

  Chuyển giới có nghĩa là gì? Người chuyển giới nam sang nữ (còn gọi là transgirl/ transwoman/ MTF: Male-to-female) là những người có giới tính sinh học là nam nhưng bản dạng giới là nữ. Họ có suy nghĩ, hành vi giống phụ nữ và khát khao trở thành nữ giới. Ngay từ nhỏ, […]