Cách lãnh đạo mang lại cân bằng cuộc sống và công việc cho nhân viên

Thời gian yoga, thế dục sẽ giúp nhân viên của bạn thoải mái và năng lượng hơn

“Work-life balance” là sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đây là một trong những cụm từ thông dụng nhất trong văn hóa doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt là đối với các công ty đang cố gắng giành, và giữ chân những nhân tài. Tuy nhiên, thật không may rằng hầu hết […]