Cân bằng công việc và gia đình khoa học nhất trong mùa dịch

Chia thành các khu vực làm việc khác nhau

Trong khi dịch COVID-19 đang làm gián đoạn công việc của hàng ngàn công nhân viên khiến mọi người buộc phải làm việc tại gia thì một nỗi lo lớn khác lại xuất hiện với mỗi nhà – làm sao để cân bằng giữa công việc và gia đình? Dù mỗi người sẽ có những […]