Những cách làm bạn với cảm xúc tiêu cực cần biết trong cuộc sống

Chấp nhận những cách làm bạn với cảm xúc tiêu cực để hạnh phúc thực sự

Mọi người thường phản ứng một cách thái quá mỗi khi gặp phải các đề tiêu cực, kiểu “tôi muốn mọi thứ luôn vui vẻ, tôi cực ghét mỗi khi nỗi buồn đến”. Song, không phải tất cả cảm xúc tích cực đều tốt và ngược lại. Thật tốt biết mấy nếu bộ não cho […]