Học hỏi những bí quyết phát triển sáng tạo của Steve Jobs

Những bí quyết phát triển sáng tạo của Steve Jobs - Đi bộ

Để xây dựng lên đế chế công nghệ Apple lớn mạnh như hiện nay, có lẽ những công sức và đóng góp của vị CEO quá cố Steve Jobs là không thể nào kể hết. Chính khả năng sáng tạo tuyệt vời của Steve Jobs, yếu tố góp phần làm nên sự nghiệp vĩ đại […]