Bao cao su latex là gì? Điểm khác nhau giữa Latex và không Latex

Sản phẩm không dùng chất bôi trơn gốc dầu

Dành cho những ai chưa biết, thì latex là một thuật ngữ tiếng Anh nói về chất liệu bao cao su. Hầu hết người mua hiện nay chỉ tiêu thụ một cách vô thức mà ít ai hiểu rõ về điều này. Điểm khác nhau giữa bao cao su latex và không latex là gì? […]